×

Energy > Uranium > Estimated additional > Reserves per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Greenland 210.77 ton 2005
2 Namibia 49.23 ton 2005
3 Kazakhstan 19.95 ton 2005
4 Australia 19.42 ton 2005
5 Jordan 8.98 ton 2005
6 Mongolia 6.21 ton 2005
7 Niger 3.41 ton 2005
8 Canada 3.05 ton 2005
9 Slovenia 2.75 ton 2005
10 Denmark 2.23 ton 2003
11 South Africa 1.8 ton 2005
12 Uzbekistan 1.48 ton 2005
13 Hungary 1.36 ton 2003
14 Bulgaria 0.814 ton 2005
15 Gabon 0.725 ton 2005
16 Sweden 0.664 ton 2005
17 Brazil 0.65 ton 2005
18 Greece 0.54 ton 2005
19 Ukraine 0.49 ton 2005
20 Somalia 0.295 ton 2005
21 Russia 0.284 ton 2005
22 Argentina 0.223 ton 2005
23 Austria 0.221 ton 1990
24 Romania 0.167 ton 2005
25 Spain 0.147 ton 2005
26 Portugal 0.137 ton 2005
27 South Korea 0.07 ton 1990
28 Vietnam 0.066 ton 2005
29 Chile 0.0551 ton 2005
30 Germany 0.0485 ton 2005
31 Peru 0.0469 ton 2005
32 Democratic Republic of the Congo 0.0241 ton 2005
33 India 0.0198 ton 2005
34 China 0.0166 ton 2005
35 Iran 0.0157 ton 2005
36 Czech Republic 0.00977 ton 2005
37 Indonesia 0.00535 ton 2005
38 Mexico 0.00474 ton 2005
39 Thailand 7.75e-05 ton 2003

Citation

Energy > Uranium > Estimated additional > Reserves per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Uranium > Estimated additional > Reserves per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: