×

Energy > Vegetal waste > Net inland availability per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Estonia 570.12 ton 2005
2 Austria 457.86 ton 2005
3 Cuba 438.43 ton 2005
4 Sweden 392.38 ton 2005
5 Solomon Islands 340.93 ton 2005
6 Germany 223.11 ton 2005
7 Indonesia 150.96 ton 2005
8 Hungary 150.46 ton 2005
9 India 130.84 ton 2005
10 Bangladesh 123.71 ton 2005
11 South Africa 121.37 ton 2005
12 Netherlands 105.45 ton 2005
13 Togo 91.92 ton 2005
14 Philippines 90.67 ton 2005
15 Ireland 90.02 ton 2005
16 Guatemala 88.99 ton 2005
17 Dominican Republic 86.34 ton 2005
18 Greece 76.88 ton 2005
19 Ethiopia 76.79 ton 2005
20 El Salvador 73.39 ton 2005
21 Mexico 72.5 ton 2005
22 Pakistan 70.27 ton 2005
23 Poland 65.02 ton 2005
24 Papua New Guinea 64.8 ton 2005
25 Kenya 60.28 ton 2005
26 Tunisia 54.38 ton 2005
27 Argentina 53.3 ton 2005
28 Thailand 48.51 ton 2005
29 Nepal 45.09 ton 2005
30 Venezuela 41.45 ton 2005
31 Costa Rica 41.39 ton 2005
32 Croatia 40 ton 2005
33 Panama 38.22 ton 2005
34 Burma 36.83 ton 2005
35 Denmark 29.38 ton 2005
36 Uruguay 24.88 ton 2005
37 Haiti 24.2 ton 2005
38 Eritrea 19.88 ton 2005
39 South Korea 16.89 ton 2005
40 Malaysia 12.18 ton 2005
41 Bulgaria 11.62 ton 2005
42 Cameroon 9.41 ton 2005
43 Iran 8.88 ton 2005
44 Morocco 7.57 ton 2005
45 Nicaragua 6.74 ton 1993
46 Brazil 5.84 ton 2005
47 Lithuania 3.8 ton 1993
48 United Kingdom 3.78 ton 2005
49 Senegal 1.38 ton 1998
50 Chile 0.448 ton 2001
51 Peru 0.144 ton 2005

Citation

Energy > Vegetal waste > Net inland availability per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Vegetal waste > Net inland availability per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: