×

European Union Compared by Energy > Bitumen Asphalt > Energy balance requirement

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Portugal 319,000 ton 2005
2 Ireland 264,000 ton 2005
3 Denmark 214,000 ton 2005
4 Austria 185,000 ton 2005
5 Romania 153,000 ton 2005
6 Slovakia 86,000 ton 2005
7 Netherlands 80,000 ton 2005
8 Slovenia 78,000 ton 2005
9 Cyprus 71,000 ton 2005
10 Finland 63,000 ton 2005
11 Latvia 60,000 ton 2005
12 Estonia 41,000 ton 2005
13 Croatia 23,000 ton 2005
=14 Luxembourg 15,000 ton 2005
=14 Poland 15,000 ton 2005
16 Malta 5,000 ton 1997
17 Bulgaria 2,000 ton 2005
18 Czech Republic 1,000 ton 2005
19 United Kingdom -25,000 ton 2005
20 Lithuania -34,000 ton 2005
21 Greece -134,000 ton 2005
22 Hungary -164,000 ton 2005
23 Spain -337,000 ton 2005
24 Sweden -352,000 ton 2005
25 Belgium -383,000 ton 2005
26 Germany -466,000 ton 2005

Citation

"Countries Compared by Energy > Bitumen Asphalt > Energy balance requirement. International Statistics at NationMaster.com", Source: Energy Statistics Database | United Nations Statistics Division. Aggregates compiled by NationMaster. Retrieved from http://www.nationmaster.com/country-info/group-stats/European-Union/Energy/Bitumen-Asphalt/Energy-balance-requirement

European Union Compared by Energy > Bitumen Asphalt > Energy balance requirement

NationMaster

Interesting observations about Energy > Bitumen Asphalt > Energy balance requirement

Follow us on Facebook to get interesting stats: