×

European Union Compared by Energy > Gas-diesel oils > Consumption by other industries and construction

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United Kingdom 3.18 million ton 2005
2 Germany 2.15 million ton 2005
3 Spain 1.47 million ton 2005
4 Austria 1.11 million ton 2005
5 Finland 582,000 ton 2005
6 Poland 433,000 ton 2005
7 Greece 428,000 ton 2005
8 Denmark 370,000 ton 2005
=9 Sweden 352,000 ton 2005
=9 Romania 352,000 ton 2005
11 Portugal 343,000 ton 2005
12 Belgium 245,000 ton 2005
13 Ireland 170,000 ton 2005
14 Netherlands 163,000 ton 2005
15 Croatia 161,000 ton 2005
16 Slovenia 107,000 ton 2005
17 Bulgaria 75,000 ton 2005
18 Luxembourg 69,000 ton 2005
19 Czech Republic 62,000 ton 2005
20 Estonia 50,000 ton 2005
21 Cyprus 47,000 ton 2005
22 Lithuania 37,000 ton 2005
23 Hungary 36,000 ton 2005
24 Latvia 32,000 ton 2005
25 Slovakia 19,000 ton 2005

Citation

European Union Compared by Energy > Gas-diesel oils > Consumption by other industries and construction

NationMaster

Interesting observations about Energy > Gas-diesel oils > Consumption by other industries and construction

Follow us on Facebook to get interesting stats: