×

Former British colonies Compared by Energy > Motor Gasoline > Consumption by transportation industry

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United States 373.93 million ton 2005
2 Canada 29.75 million ton 2005
3 Australia 14.52 million ton 2005
4 India 8.65 million ton 2005
5 Malaysia 7.76 million ton 2005
6 Nigeria 6.24 million ton 2005
7 United Arab Emirates 3.23 million ton 2005
8 Egypt 2.9 million ton 2005
9 New Zealand 2.33 million ton 2005
10 Israel 2.19 million ton 2005
11 Kuwait 2.11 million ton 2005
12 Yemen 1.35 million ton 2005
13 Pakistan 1.15 million ton 2005
14 Singapore 727,000 ton 2005
15 Qatar 718,000 ton 2005
16 Jordan 707,000 ton 2005
17 Sudan 541,000 ton 2005
18 Bahrain 536,000 ton 2005
19 Jamaica 497,000 ton 2005
20 Ghana 484,000 ton 2005
21 Sri Lanka 453,000 ton 2005
22 Trinidad and Tobago 417,000 ton 2005
23 Kenya 359,000 ton 2005
24 Burma 337,000 ton 2005
25 Namibia 324,000 ton 2005
26 Botswana 301,000 ton 2005
27 Bangladesh 289,000 ton 2005
28 Brunei 205,000 ton 2005
29 Tanzania 202,000 ton 2005
30 Uganda 173,000 ton 2005
31 Zimbabwe 155,000 ton 2005
32 Zambia 151,000 ton 2005
33 Belize 149,000 ton 2005
34 Barbados 95,664 ton 2005
35 Guyana 91,911 ton 2005
36 Malawi 90,000 ton 2005
37 The Bahamas 83,000 ton 2005
38 Fiji 53,000 ton 2005
39 Sierra Leone 50,000 ton 2005
40 Saint Lucia 42,000 ton 2005
41 The Gambia 37,000 ton 2005
42 Somalia 35,000 ton 2005
43 Antigua and Barbuda 33,000 ton 2005
44 Grenada 26,000 ton 2005
45 Dominica 13,000 ton 2005
46 Saint Kitts and Nevis 11,000 ton 2005
47 Bhutan 8,000 ton 2005

Citation

Former British colonies Compared by Energy > Motor Gasoline > Consumption by transportation industry

NationMaster

Interesting observations about Energy > Motor Gasoline > Consumption by transportation industry

Follow us on Facebook to get interesting stats: