×

High income OECD countries Compared by Energy > Bitumen Asphalt > Gross inland availability

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United States 33.02 million ton 2005
2 Japan 5 million ton 2005
3 Canada 3.4 million ton 2005
4 Germany 3.13 million ton 2005
5 Spain 2.56 million ton 2005
6 United Kingdom 1.89 million ton 2005
7 South Korea 1.33 million ton 2005
8 Poland 1.15 million ton 2005
9 Australia 831,000 ton 2005
10 Portugal 705,000 ton 2005
11 Belgium 693,000 ton 2005
12 Austria 651,000 ton 2005
13 Czech Republic 537,000 ton 2005
14 Chile 500,000 ton 2005
15 Netherlands 488,000 ton 2005
16 Sweden 485,000 ton 2005
17 Finland 374,000 ton 2005
18 Norway 321,000 ton 2005
19 Greece 276,000 ton 2005
20 Ireland 264,000 ton 2005
21 Denmark 214,000 ton 2005
22 Israel 138,000 ton 2005
23 Slovakia 135,000 ton 2005
24 New Zealand 131,000 ton 2005
25 Slovenia 78,000 ton 2005
=26 Estonia 41,000 ton 2005
=26 Iceland 41,000 ton 2005
28 Luxembourg 15,000 ton 2005

Citation

"Countries Compared by Energy > Bitumen Asphalt > Gross inland availability. International Statistics at NationMaster.com", Source: Energy Statistics Database | United Nations Statistics Division. Aggregates compiled by NationMaster. Retrieved from http://www.nationmaster.com/country-info/group-stats/High-income-OECD-countries/Energy/Bitumen-Asphalt/Gross-inland-availability

High income OECD countries Compared by Energy > Bitumen Asphalt > Gross inland availability

NationMaster

Interesting observations about Energy > Bitumen Asphalt > Gross inland availability

Follow us on Facebook to get interesting stats: