×

Hot countries Compared by Energy > Motor Gasoline > Consumption by transportation industry

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Mexico 27.68 million ton 2005
2 Brazil 19.11 million ton 2005
3 Australia 14.52 million ton 2005
4 Indonesia 12.94 million ton 2005
5 Saudi Arabia 12.75 million ton 2005
6 Venezuela 10.65 million ton 2005
7 India 8.65 million ton 2005
8 Malaysia 7.76 million ton 2005
9 Nigeria 6.24 million ton 2005
10 Iraq 5.67 million ton 2005
11 Thailand 4.96 million ton 2005
12 Colombia 3.57 million ton 2005
13 Egypt 2.9 million ton 2005
14 Philippines 2.77 million ton 2005
15 Vietnam 2.55 million ton 2005
16 Kuwait 2.11 million ton 2005
17 Algeria 1.98 million ton 2005
18 Libya 1.9 million ton 2005
19 Ecuador 1.61 million ton 2005
20 Yemen 1.35 million ton 2005
21 Pakistan 1.15 million ton 2005
22 Oman 1.04 million ton 2005
23 Dominican Republic 1.04 million ton 2005
24 Guatemala 804,610 ton 2005
25 Singapore 727,000 ton 2005
26 Qatar 718,000 ton 2005
27 Costa Rica 612,000 ton 2005
28 Sudan 541,000 ton 2005
29 Bahrain 536,000 ton 2005
30 Jamaica 497,000 ton 2005
31 Ghana 484,000 ton 2005
32 Sri Lanka 453,000 ton 2005
33 El Salvador 438,672 ton 2005
34 Trinidad and Tobago 417,000 ton 2005
35 Bolivia 401,000 ton 2005
36 Panama 400,000 ton 2005
37 Kenya 359,000 ton 2005
=38 Cuba 337,000 ton 2005
=38 Burma 337,000 ton 2005
40 Benin 335,000 ton 2005
41 Honduras 325,760 ton 2005
42 Hong Kong 325,000 ton 2005
43 Angola 318,000 ton 2005
44 Botswana 301,000 ton 2005
45 Bangladesh 289,000 ton 2005
46 Cameroon 284,000 ton 2005
47 Brunei 205,000 ton 2005
48 Tanzania 202,000 ton 2005
49 Cote d'Ivoire 180,000 ton 2005
50 Uganda 173,000 ton 2005
51 Nicaragua 171,000 ton 2005
52 Paraguay 166,240 ton 2005
53 Papua New Guinea 165,000 ton 2005
=54 Madagascar 155,000 ton 2005
=54 Zimbabwe 155,000 ton 2005
56 Zambia 151,000 ton 2005
57 Belize 149,000 ton 2005
58 Ethiopia 148,000 ton 2005
59 Reunion 140,000 ton 2005
60 Guadeloupe 139,000 ton 2005
61 Democratic Republic of the Congo 138,000 ton 2005
62 Martinique 128,000 ton 2005
63 Haiti 114,000 ton 2005
=64 Senegal 100,000 ton 2005
=64 Togo 100,000 ton 2005
66 Barbados 95,664 ton 2005
67 Mauritius 93,000 ton 2005
68 Guyana 91,911 ton 2005
69 Malawi 90,000 ton 2005
70 The Bahamas 83,000 ton 2005
71 Burkina Faso 80,000 ton 2005
72 Suriname 73,000 ton 2005
73 Guinea 72,000 ton 2005
74 Niger 70,000 ton 2005
75 Mali 60,000 ton 2005
76 Mozambique 59,850 ton 2005
77 Fiji 53,000 ton 2005
78 Sierra Leone 50,000 ton 2005
79 Gabon 44,000 ton 2005
=80 Cambodia 42,000 ton 2005
=80 Saint Lucia 42,000 ton 2005
82 Macau 39,989 ton 2005
=83 French Guiana 35,000 ton 2005
=83 Somalia 35,000 ton 2005
85 Antigua and Barbuda 33,000 ton 2005
86 Bermuda 27,000 ton 2005
87 Grenada 26,000 ton 2005
88 Mauritania 25,000 ton 2005
89 Laos 24,000 ton 2005
=90 Liberia 19,000 ton 2005
=90 Samoa 19,000 ton 2005
=92 Seychelles 17,000 ton 2005
=92 Djibouti 17,000 ton 2005
94 Saint Vincent and the Grenadines 16,000 ton 2005
95 Tonga 15,000 ton 2005
96 Dominica 13,000 ton 2005
97 Solomon Islands 12,000 ton 2005
98 Guinea-Bissau 10,000 ton 2005
=99 Cape Verde 9,000 ton 2005
=99 Chad 9,000 ton 2005
101 Equatorial Guinea 8,000 ton 2005
102 Comoros 7,000 ton 2005
=103 Eritrea 6,000 ton 2005
=103 Western Sahara 6,000 ton 2005
=105 Cook Islands 5,000 ton 2005
=105 Montserrat 5,000 ton 2005
107 Kiribati 2,000 ton 2005

Citation

Hot countries Compared by Energy > Motor Gasoline > Consumption by transportation industry

NationMaster

Interesting observations about Energy > Motor Gasoline > Consumption by transportation industry

Follow us on Facebook to get interesting stats: