×

NATO countries Compared by Energy > Lubricants > Imports

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Netherlands 661,000 ton 2005
2 Germany 654,000 ton 2005
3 Belgium 478,000 ton 2005
4 United Kingdom 424,000 ton 2005
5 Canada 402,000 ton 2005
6 Turkey 299,000 ton 2005
=7 Spain 223,000 ton 2005
=7 Latvia 223,000 ton 2005
9 Czech Republic 102,000 ton 2005
10 Poland 94,000 ton 2005
11 Romania 73,000 ton 2005
12 Portugal 72,000 ton 2005
13 Denmark 63,000 ton 2005
14 Slovakia 58,000 ton 2005
15 Norway 53,000 ton 2005
16 Bulgaria 42,000 ton 2005
=17 Hungary 31,000 ton 2005
=17 Slovenia 31,000 ton 2005
19 Albania 28,000 ton 2005
20 Lithuania 27,000 ton 2005
21 Croatia 25,000 ton 2005
=22 Luxembourg 6,000 ton 2005
=22 Greece 6,000 ton 2005
=22 Iceland 6,000 ton 2005
25 Estonia 4,000 ton 2005

Citation

NATO countries Compared by Energy > Lubricants > Imports

NationMaster

Interesting observations about Energy > Lubricants > Imports

Follow us on Facebook to get interesting stats: