×

Sub-Saharan Africa Compared by Energy > Motor Gasoline > Consumption by transportation industry

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 South Africa 7.91 million ton 2005
2 Nigeria 6.24 million ton 2005
3 Sudan 541,000 ton 2005
4 Ghana 484,000 ton 2005
5 Kenya 359,000 ton 2005
6 Benin 335,000 ton 2005
7 Namibia 324,000 ton 2005
8 Angola 318,000 ton 2005
9 Botswana 301,000 ton 2005
10 Cameroon 284,000 ton 2005
11 Tanzania 202,000 ton 2005
12 Cote d'Ivoire 180,000 ton 2005
13 Uganda 173,000 ton 2005
=14 Madagascar 155,000 ton 2005
=14 Zimbabwe 155,000 ton 2005
16 Zambia 151,000 ton 2005
17 Ethiopia 148,000 ton 2005
18 Democratic Republic of the Congo 138,000 ton 2005
=19 Senegal 100,000 ton 2005
=19 Togo 100,000 ton 2005
21 Mauritius 93,000 ton 2005
22 Malawi 90,000 ton 2005
23 Burkina Faso 80,000 ton 2005
24 Guinea 72,000 ton 2005
25 Niger 70,000 ton 2005
26 Mali 60,000 ton 2005
27 Mozambique 59,850 ton 2005
28 Sierra Leone 50,000 ton 2005
29 Gabon 44,000 ton 2005
30 The Gambia 37,000 ton 2005
31 Somalia 35,000 ton 2005
32 Rwanda 33,000 ton 2005
33 Burundi 29,000 ton 2005
34 Mauritania 25,000 ton 2005
35 Central African Republic 21,000 ton 2005
36 Liberia 19,000 ton 2005
=37 Seychelles 17,000 ton 2005
=37 Djibouti 17,000 ton 2005
39 Guinea-Bissau 10,000 ton 2005
=40 Cape Verde 9,000 ton 2005
=40 Chad 9,000 ton 2005
42 Equatorial Guinea 8,000 ton 2005
=43 Sao Tome and Principe 7,000 ton 2005
=43 Comoros 7,000 ton 2005
45 Eritrea 6,000 ton 2005

Citation

Sub-Saharan Africa Compared by Energy > Motor Gasoline > Consumption by transportation industry

NationMaster

Interesting observations about Energy > Motor Gasoline > Consumption by transportation industry

Follow us on Facebook to get interesting stats: