×

Energy > Gas-diesel oils > Energy balance requirement: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Indonesia 11.88 million ton 2005
2 Spain 10.54 million ton 2005
3 Vietnam 5.61 million ton 2005
4 Austria 4.2 million ton 2005
5 Pakistan 4.03 million ton 2005
6 Australia 3.01 million ton 2005
7 Turkey 2.47 million ton 2005
8 Philippines 2.12 million ton 2005
9 Luxembourg 2.08 million ton 2005
10 Poland 1.98 million ton 2005
11 Germany 1.92 million ton 2005
12 Bangladesh 1.89 million ton 2005
13 Hong Kong 1.86 million ton 2005
14 Brazil 1.81 million ton 2005
15 Ireland 1.8 million ton 2005
16 Lebanon 1.64 million ton 2005
17 Greece 1.62 million ton 2005
18 Yemen 1.49 million ton 2005
19 Slovenia 1.48 million ton 2005
20 Chile 1.45 million ton 2005
21 Tunisia 1.32 million ton 2005
22 Egypt 1.23 million ton 2005
23 Burma 1.11 million ton 2005
24 Ecuador 1.11 million ton 2005
25 Dominican Republic 1.05 million ton 2005
26 Ethiopia 1.03 million ton 2005
=27 Iraq 1,000,000 ton 2005
=27 Guatemala 1,000,000 ton 2005
29 Morocco 970,000 ton 2005
30 Mexico 939,000 ton 2005
31 Cuba 859,000 ton 2005
32 Honduras 831,360 ton 2005
33 Paraguay 821,820 ton 2005
34 Sri Lanka 806,000 ton 2005
35 Czech Republic 776,000 ton 2005
36 New Zealand 722,000 ton 2005
Eurozone average (profile) 703,687.5 ton 2005
37 Jordan 674,000 ton 2005
38 Angola 673,000 ton 2005
39 Tanzania 666,000 ton 2005
40 Latvia 665,000 ton 2005
Catholic countries average (profile) 636,902.51 ton 2005
41 Costa Rica 631,258.7 ton 2005
42 Panama 612,000 ton 2005
43 Albania 602,000 ton 2005
44 Kenya 572,000 ton 2005
45 Estonia 556,000 ton 2005
46 Peru 545,000 ton 2005
failed states average (profile) 527,384 ton 2005
47 Cyprus 519,000 ton 2005
48 Denmark 516,000 ton 2005
49 Finland 503,000 ton 2005
50 Bosnia and Herzegovina 500,000 ton 2005
51 Portugal 471,000 ton 2005
52 El Salvador 465,587.11 ton 2005
53 Syria 454,000 ton 2005
=54 Namibia 445,000 ton 2005
=54 Jamaica 445,000 ton 2005
Former French colonies average (profile) 443,840 ton 2005
56 Zimbabwe 437,000 ton 2005
57 Fiji 414,000 ton 2005
58 Ghana 393,000 ton 2005
59 Papua New Guinea 382,000 ton 2005
60 Madagascar 371,000 ton 2005
61 Iceland 367,000 ton 2005
62 Nigeria 360,760 ton 2005
63 Uganda 340,000 ton 2005
64 Moldova 335,000 ton 2005
65 Mozambique 322,400 ton 2005
66 Haiti 313,000 ton 2005
67 Mauritania 303,000 ton 2005
68 The Bahamas 289,000 ton 2005
69 Botswana 281,000 ton 2005
70 Mongolia 271,000 ton 2005
71 Sudan 263,000 ton 2005
72 Guyana 262,798.15 ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 260,026.75 ton 2005
73 Nepal 256,000 ton 2005
=74 Democratic Republic of the Congo 251,000 ton 2005
=74 Georgia 251,000 ton 2005
76 Reunion 240,000 ton 2005
European Union average (profile) 230,115.38 ton 2005
77 Nicaragua 215,000 ton 2005
78 Bolivia 214,000 ton 2005
79 Mauritius 212,000 ton 2005
=80 Faroe Islands 200,000 ton 2005
=80 Maldives 200,000 ton 2005
82 Macau 187,000 ton 2005
83 Croatia 175,000 ton 2005
84 Argentina 174,000 ton 2005
85 Greenland 166,000 ton 2005
86 Malta 164,000 ton 2005
Latin America and Caribbean average (profile) 151,854.97 ton 2005
87 Suriname 140,000 ton 2005
88 Benin 138,000 ton 2005
89 Malawi 135,000 ton 2005
90 Cayman Islands 132,000 ton 2005
91 Eritrea 126,000 ton 2005
92 Seychelles 120,000 ton 2005
Sub-Saharan Africa average (profile) 118,994.67 ton 2005
93 Guadeloupe 118,000 ton 2005
94 Senegal 117,000 ton 2005
95 Armenia 116,000 ton 2005
96 Bermuda 110,000 ton 2005
97 Colombia 105,509.2 ton 2005
98 Togo 104,000 ton 2005
=99 New Caledonia 102,000 ton 2005
=99 Rwanda 102,000 ton 2005
=101 Belize 90,000 ton 2005
=101 Afghanistan 90,000 ton 2005
=101 Burkina Faso 90,000 ton 2005
=104 French Polynesia 87,000 ton 2005
=104 Mali 87,000 ton 2005
106 Niger 86,600 ton 2005
107 Tajikistan 84,000 ton 2005
108 Kyrgyzstan 83,000 ton 2005
109 Barbados 79,445.6 ton 2005
=110 Somalia 79,000 ton 2005
=110 Guinea 79,000 ton 2005
112 Oman 73,000 ton 2005
113 Gibraltar 67,000 ton 2005
=114 North Korea 63,000 ton 2005
=114 Saint Lucia 63,000 ton 2005
116 French Guiana 62,000 ton 2005
117 The Gambia 55,000 ton 2005
=118 Antigua and Barbuda 50,000 ton 2005
=118 Liberia 50,000 ton 2005
=120 Zambia 46,000 ton 2005
=120 Western Sahara 46,000 ton 2005
Muslim countries average (profile) 45,797.39 ton 2005
122 East Timor 45,000 ton 2005
123 Chad 44,000 ton 2005
=124 Solomon Islands 42,000 ton 2005
=124 Cambodia 42,000 ton 2005
126 Saint Vincent and the Grenadines 40,000 ton 2005
127 Grenada 36,000 ton 2005
=128 Guinea-Bissau 34,000 ton 2005
=128 Cape Verde 34,000 ton 2005
130 Equatorial Guinea 30,000 ton 2005
131 Marshall Islands 28,365.02 ton 2005
=132 Central African Republic 28,000 ton 2005
=132 Congo, Republic of the 28,000 ton 2005
134 Aruba 27,000 ton 2005
135 Laos 26,000 ton 2005
=136 Bhutan 25,000 ton 2005
=136 Burundi 25,000 ton 2005
138 Saint Kitts and Nevis 23,000 ton 2005
=139 Samoa 22,000 ton 2005
=139 Sao Tome and Principe 22,000 ton 2005
=139 Vanuatu 22,000 ton 2005
142 Dominica 21,000 ton 2005
143 Tonga 20,000 ton 2005
144 Djibouti 19,000 ton 2005
145 Saint Pierre and Miquelon 17,000 ton 2005
146 Anguilla 16,800 ton 2005
147 British Virgin Islands 16,000 ton 2005
148 Cook Islands 15,000 ton 2005
Hot countries average (profile) 14,725.47 ton 2005
149 Comoros 14,000 ton 2005
150 Brunei 12,000 ton 2005
151 Montserrat 11,500 ton 2005
152 Palau 11,000 ton 2005
153 Falkland Islands (Islas Malvinas) 9,000 ton 2005
=154 Kiribati 4,000 ton 2005
=154 Nauru 4,000 ton 2005
156 Saint Helena 2,300 ton 2005
157 Niue 1,000 ton 2005
=158 Uruguay -5,000 ton 2005
=158 United Arab Emirates -5,000 ton 2005
=158 Sierra Leone -5,000 ton 2005
161 Belgium -13,000 ton 2005
162 Martinique -20,000 ton 2005
163 Gabon -25,000 ton 2005
=164 Yugoslavia -58,000 ton 2005
=164 Thailand -58,000 ton 2005
166 Hungary -87,000 ton 2005
167 Qatar -104,000 ton 2005
East Asia and Pacific average (profile) -138,382.036 ton 2005
168 Iran -143,000 ton 2005
NATO countries average (profile) -144,640 ton 2005
169 Ukraine -165,000 ton 2005
170 Cameroon -208,000 ton 2005
171 Uzbekistan -209,000 ton 2005
172 Algeria -245,000 ton 2005
173 Malaysia -275,680 ton 2005
Religious countries average (profile) -277,971.943 ton 2005
South and Central Asia average (profile) -279,153.846 ton 2005
174 Libya -300,000 ton 2005
Heavily indebted countries average (profile) -320,501.395 ton 2005
South Asia average (profile) -341,600 ton 2005
175 Czechoslovakia -405,000 ton 1991
High income OECD countries average (profile) -429,035.714 ton 2005
176 Israel -482,000 ton 2005
177 Bulgaria -533,000 ton 2005
Former British colonies average (profile) -542,868.255 ton 2005
178 Cote d'Ivoire -585,000 ton 2005
Non-religious countries average (profile) -759,541.667 ton 2005
179 Azerbaijan -821,000 ton 2005
Middle Eastern and North Africa average (profile) -936,500 ton 2005
180 China -1,022,000 ton 2005
Cold countries average (profile) -1,093,394.737 ton 2005
181 East Germany -1,100,000 ton 1990
Emerging markets average (profile) -1,180,486.832 ton 2005
Sparsely populated countries average (profile) -1,194,204.786 ton 2005
182 Slovakia -1,351,000 ton 2005
183 Kazakhstan -1,497,000 ton 2005
184 Trinidad and Tobago -1,507,000 ton 2005
185 Romania -1,635,000 ton 2005
186 Turkmenistan -1,644,000 ton 2005
187 Netherlands Antilles -1,936,000 ton 2005
188 United Kingdom -1,997,000 ton 2005
Eastern Europe average (profile) -2,170,882.353 ton 2005
189 Lithuania -2,188,000 ton 2005
190 Sweden -2,284,000 ton 2005
191 Norway -2,393,000 ton 2005
192 South Africa -2,412,000 ton 2005
OPEC countries average (profile) -2,434,021.818 ton 2005
193 United States -2,751,000 ton 2005
Former Soviet republics average (profile) -2,863,933.333 ton 2005
194 Japan -3,280,000 ton 2005
195 Belarus -4,379,000 ton 2005
196 Bahrain -4,388,000 ton 2005
197 Canada -5,747,000 ton 2005
198 Taiwan -7,541,000 ton 2005
199 India -7,740,000 ton 2005
200 Venezuela -7,974,000 ton 2005
201 Saudi Arabia -9,083,000 ton 2005
202 Kuwait -10,954,000 ton 2005
203 South Korea -11,819,000 ton 2005
204 Singapore -13,151,000 ton 2005
205 Netherlands -13,891,000 ton 2005
206 Soviet Union -17,958,000 ton 1991
207 Russia -34,146,000 ton 2005

Citation

Energy > Gas-diesel oils > Energy balance requirement: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Gas-diesel oils > Energy balance requirement

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×