×

Energy > Motor Gasoline > Motor gasoline- energy balance requirement: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United States 38.42 million ton 2005
2 Iran 6.68 million ton 2005
3 Nigeria 6.38 million ton 2005
4 Mexico 6.2 million ton 2005
5 Indonesia 5.36 million ton 2005
6 Malaysia 3.53 million ton 2005
7 Vietnam 2.63 million ton 2005
8 Iraq 2.48 million ton 2005
9 Australia 1.72 million ton 2005
10 United Arab Emirates 1.36 million ton 2005
11 Lebanon 1.27 million ton 2005
12 Japan 1.2 million ton 2005
13 Tajikistan 1.12 million ton 2005
14 Philippines 1.03 million ton 2005
15 Ireland 916,000 ton 2005
Former British colonies average (profile) 862,298.27 ton 2005
16 New Zealand 842,000 ton 2005
17 Guatemala 824,300 ton 2005
18 Slovenia 655,000 ton 2005
OPEC countries average (profile) 653,824.55 ton 2005
19 Dominican Republic 592,000 ton 2005
20 Czech Republic 568,000 ton 2005
failed states average (profile) 562,466.67 ton 2005
Muslim countries average (profile) 544,559.33 ton 2005
Middle Eastern and North Africa average (profile) 540,000 ton 2005
High income OECD countries average (profile) 513,928.57 ton 2005
21 Costa Rica 501,000 ton 2005
22 Luxembourg 486,000 ton 2005
23 Jamaica 445,000 ton 2005
24 Oman 405,000 ton 2005
25 Panama 400,000 ton 2005
Heavily indebted countries average (profile) 396,581.13 ton 2005
26 Bosnia and Herzegovina 377,000 ton 2005
27 Latvia 338,000 ton 2005
28 Benin 335,000 ton 2005
29 Georgia 334,000 ton 2005
30 Honduras 329,080 ton 2005
31 Cyprus 327,000 ton 2005
=32 Namibia 325,000 ton 2005
=32 Hong Kong 325,000 ton 2005
34 El Salvador 306,121.05 ton 2005
35 Botswana 301,000 ton 2005
36 Estonia 290,000 ton 2005
37 Austria 273,000 ton 2005
38 Kyrgyzstan 269,000 ton 2005
39 Sri Lanka 264,000 ton 2005
40 Mongolia 255,000 ton 2005
41 Ecuador 226,471.4 ton 2004
42 Moldova 214,000 ton 2005
43 Tunisia 204,000 ton 2005
44 South Africa 203,000 ton 2005
45 Tanzania 202,000 ton 2005
46 Angola 197,070 ton 2005
Cold countries average (profile) 196,578.95 ton 2005
Former French colonies average (profile) 193,952.08 ton 2005
Sub-Saharan Africa average (profile) 187,709.33 ton 2005
47 Armenia 184,000 ton 2005
Religious countries average (profile) 179,631.97 ton 2005
48 Uganda 173,000 ton 2005
49 Zimbabwe 172,000 ton 2005
50 Albania 167,000 ton 2005
51 Hungary 164,000 ton 2005
52 Paraguay 162,000 ton 2005
53 Yugoslavia 155,000 ton 2005
54 Guadeloupe 154,000 ton 2005
East Asia and Pacific average (profile) 152,891.15 ton 2005
Hot countries average (profile) 151,898.29 ton 2005
=55 Belize 149,000 ton 2005
=55 Iceland 149,000 ton 2005
57 Ethiopia 148,000 ton 2005
58 Ukraine 147,000 ton 2005
59 Bangladesh 144,000 ton 2005
60 Reunion 140,000 ton 2005
61 Kenya 125,000 ton 2005
62 Haiti 114,000 ton 2005
63 Yemen 111,000 ton 2005
64 Democratic Republic of the Congo 103,000 ton 2005
65 Guyana 100,482.92 ton 2005
66 Togo 100,000 ton 2005
67 Nicaragua 97,000 ton 2005
68 Barbados 95,664.2 ton 2005
69 Jordan 94,000 ton 2005
70 Mauritius 93,000 ton 2005
=71 Malawi 90,000 ton 2005
=71 Papua New Guinea 90,000 ton 2005
=73 Suriname 83,000 ton 2005
=73 The Bahamas 83,000 ton 2005
75 Guinea 81,000 ton 2005
76 Burkina Faso 80,000 ton 2005
77 Niger 70,000 ton 2005
78 Malta 68,000 ton 2005
79 Mali 66,000 ton 2005
80 New Caledonia 60,000 ton 2005
81 Mozambique 59,850 ton 2005
82 Fiji 58,000 ton 2005
83 Aruba 56,000 ton 2005
84 Nepal 54,000 ton 2005
85 Cuba 52,000 ton 2005
86 French Polynesia 46,000 ton 2005
=87 Cambodia 42,000 ton 2005
=87 Saint Lucia 42,000 ton 2005
89 Madagascar 41,000 ton 2005
90 Macau 39,989.63 ton 2005
=91 Liberia 38,000 ton 2005
=91 Afghanistan 38,000 ton 2005
=91 Sierra Leone 38,000 ton 2005
=91 Zambia 38,000 ton 2005
=95 Rwanda 37,000 ton 2005
=95 The Gambia 37,000 ton 2005
=97 French Guiana 35,000 ton 2005
=97 Burma 35,000 ton 2005
99 Antigua and Barbuda 33,000 ton 2005
100 Somalia 30,000 ton 2005
101 Burundi 29,000 ton 2005
102 Grenada 28,000 ton 2005
103 Bermuda 27,000 ton 2005
=104 Mauritania 25,000 ton 2005
=104 Djibouti 25,000 ton 2005
=106 Gibraltar 24,000 ton 2005
=106 Palau 24,000 ton 2005
=106 Laos 24,000 ton 2005
=106 Cayman Islands 24,000 ton 2005
110 Central African Republic 21,000 ton 2005
111 Congo, Republic of the 20,000 ton 2005
=112 Samoa 19,000 ton 2005
=112 Guinea-Bissau 19,000 ton 2005
=112 North Korea 19,000 ton 2005
115 Seychelles 17,000 ton 2005
116 Saint Vincent and the Grenadines 16,000 ton 2005
=117 Maldives 15,000 ton 2005
=117 Greenland 15,000 ton 2005
=117 Tonga 15,000 ton 2005
120 Faroe Islands 14,000 ton 2005
121 Dominica 13,000 ton 2005
=122 Solomon Islands 12,000 ton 2005
=122 East Timor 12,000 ton 2005
=124 Saint Kitts and Nevis 11,000 ton 2005
=124 British Virgin Islands 11,000 ton 2005
126 Montserrat 10,000 ton 2005
=127 Cape Verde 9,000 ton 2005
=127 Chad 9,000 ton 2005
=127 Brunei 9,000 ton 2005
=130 Bhutan 8,000 ton 2005
=130 Eritrea 8,000 ton 2005
=130 Equatorial Guinea 8,000 ton 2005
=133 Comoros 7,000 ton 2005
=133 Sao Tome and Principe 7,000 ton 2005
=135 Western Sahara 6,000 ton 2005
=135 Vanuatu 6,000 ton 2005
=137 Cook Islands 5,000 ton 2005
=137 Nauru 5,000 ton 2005
139 Saint Pierre and Miquelon 4,000 ton 2005
140 Kiribati 2,000 ton 2005
=141 Falkland Islands (Islas Malvinas) 1,000 ton 2005
=141 Saint Helena 1,000 ton 2005
143 Pakistan -5,000 ton 2005
144 Morocco -9,000 ton 2005
145 Senegal -12,000 ton 2005
146 Soviet Union -14,000 ton 1991
147 Gabon -25,000 ton 2005
148 Uzbekistan -32,000 ton 2005
=149 Ghana -36,000 ton 2005
=149 Martinique -36,000 ton 2005
151 Kazakhstan -38,000 ton 2005
152 Denmark -52,000 ton 2005
153 Czechoslovakia -70,000 ton 1991
Former Spanish colonies average (profile) -72,244.308 ton 2005
154 Egypt -76,000 ton 2005
South and Central Asia average (profile) -76,000 ton 2005
155 Algeria -77,000 ton 2005
156 Cameroon -109,000 ton 2005
157 Libya -119,000 ton 2005
Latin America and Caribbean average (profile) -122,036.777 ton 2005
158 Poland -137,000 ton 2005
159 Chile -151,000 ton 2005
160 Sweden -158,000 ton 2005
161 Greece -237,000 ton 2005
162 Bahrain -253,000 ton 2005
Catholic countries average (profile) -279,120.817 ton 2004
163 Syria -300,000 ton 2004
164 Uruguay -303,000 ton 2005
165 Cote d'Ivoire -314,000 ton 2005
166 Bolivia -327,000 ton 2004
167 Azerbaijan -330,000 ton 2005
Sparsely populated countries average (profile) -346,606.678 ton 2005
South Asia average (profile) -417,600 ton 2005
168 Croatia -459,000 ton 2005
169 Colombia -529,898.594 ton 2005
170 Israel -537,000 ton 2005
171 Turkmenistan -555,000 ton 2005
Former Soviet republics average (profile) -555,266.667 ton 2005
172 East Germany -610,000 ton 1990
Eastern Europe average (profile) -623,823.529 ton 2005
173 Saudi Arabia -647,000 ton 2005
174 Portugal -700,000 ton 2005
175 Kuwait -701,000 ton 2005
Emerging markets average (profile) -731,109.144 ton 2005
176 Sudan -809,000 ton 2005
177 Bulgaria -837,000 ton 2005
Non-religious countries average (profile) -897,833.333 ton 2005
178 Slovakia -934,000 ton 2005
179 Turkey -936,000 ton 2005
European Union average (profile) -980,038.462 ton 2005
Eurozone average (profile) -989,500 ton 2005
180 Qatar -1,006,000 ton 2005
181 Trinidad and Tobago -1,093,000 ton 2005
NATO countries average (profile) -1,236,040 ton 2005
182 Peru -1,303,000 ton 2005
183 Thailand -1,382,000 ton 2005
184 Netherlands Antilles -1,618,000 ton 2005
185 South Korea -1,643,000 ton 2005
186 Brazil -2,039,000 ton 2005
187 Finland -2,053,000 ton 2005
188 Spain -2,113,000 ton 2005
189 Argentina -2,155,000 ton 2005
190 Lithuania -2,225,000 ton 2005
191 Norway -2,232,000 ton 2005
192 India -2,273,000 ton 2005
193 Belarus -2,297,000 ton 2005
194 Romania -2,670,000 ton 2005
195 Germany -2,746,000 ton 2005
196 Canada -3,195,000 ton 2005
197 Belgium -3,309,000 ton 2005
198 Taiwan -3,343,000 ton 2005
199 United Kingdom -3,843,000 ton 2005
200 Singapore -4,152,000 ton 2005
201 Russia -5,751,000 ton 2005
202 China -5,783,000 ton 2005
203 Netherlands -7,093,000 ton 2005
204 Venezuela -7,358,000 ton 2005

Citation

Energy > Motor Gasoline > Motor gasoline- energy balance requirement: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Motor Gasoline > Motor gasoline- energy balance requirement

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×